یلدا مبارک

چه سخاوتمند است پاییز، که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد…
زمستانتان سفید و سلامت

همکاران گرامی، یلدا بر شما مبارک.

سیم و کابل تبریز هادی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *